Hotel Bohemia *** Hotel Bohemia *** Hotel Bohemia *** Hotel Bohemia *** Hotel Bohemia ***

Ĺ umava

Ĺ umavskĂ© lesy obklopujĂ­cĂ­ hotel Bohemia skĂ˝tajĂ­ pro hosty mnoho možnostĂ­ k prázdninovĂ©mu vyžitĂ­. Ĺ umavská krajina je tak variabilnĂ­, opředená nezvyklĂ˝mi náladami, a proto znovu a znovu láká návštěvnĂ­ky k čerpánĂ­ fyzickĂ©ho i duševnĂ­ho občerstvenĂ­...

PřĂ­mo od hotelu je možno se nechat vyvĂ©zt sedačkovou lanovkou na vrchol hory Ĺ pičák a přiblĂ­žit se tak k oblĂ­benĂ˝m turistickĂ˝m cĂ­lům, jako jsou známá ledovcová jezera ČernĂ© a Čertovo.

Na vrchol PancĂ­ře je možno tĂ©ž vyjet lanovkou a pokračovat vrcholovou trasou přes Můstek a Prenet do ZelenĂ© Lhoty a zpět se vrátit vlakem.

OblĂ­bená je cyklistika, kdy se může využĂ­t dopravy autobusem NárodnĂ­ho parku, kterĂ˝ odveze cyklisty na dobře značenĂ© trasy. PřĂ­mo u hotelu je navĂ­c bikepark světovĂ˝ch parametrů.

Vlakem nebo autem je to od hotelu jenom skok do bavorskĂ©ho přĂ­hraničĂ­, kde je nabĂ­dka pro návštěvnĂ­ky obohacena dalšími turistickĂ˝mi trasami i cyklotrasami a možnostĂ­ návštěvy aquaparků a zážitkovĂ˝ch areálů. VĂ˝čet možnostĂ­ je zkrátka velice pestrĂ˝ a tĂ©měř nevyčerpatelnĂ˝.

Ĺ umava vždy inspirovala umělce a stále k tvorbě provokuje, ať už spisovatele, básnĂ­ky, pĂ­sničkáře, řezbáře, malĂ­ře nebo fotografy. Ostatně prezentaci jejich děl je možno shlĂ©dnout v mnohĂ˝ch šumavskĂ˝ch muzeĂ­ch.

Ĺ umavská "zimnĂ­ pohádka" nastává s přĂ­chodem zimy jak pro lyžaře, kteřĂ­ to majĂ­ z hotelu doslova pár kroků na sjezdovky, tak pro další vyznavače zasněženĂ© krajiny, ať už si jĂ­ vychutnávajĂ­ na běžkách nebo pěšky.

Na Ĺ umavu se zkrátka musĂ­te stále vracet a stejně s nĂ­ nebudete nikdy hotovi.